De nordiska ländernas gemensamma åtagande för att stödja Ukrainas säkerhet

I ett gemensamt uttalande utfärdat den 12 juli 2023 meddelar de nordiska länderna att de förbereder sig att stödja Ukraina och dess säkerhet på lång sikt, med utgångspunkt i de säkerhetsåtaganden som G7-länderna (Storbritannien, Italien, Japan, Kanada, Frankrike, Tyskland och USA) i dag har gjort gentemot Ukraina.

De nordiska länderna välkomnar G7-deklarationen och uttalar sin villighet att säkerställa ett långsiktigt stöd enligt Ukrainas behov. Det handlar bland annat om att leverera försvarsmaterial, utbilda ukrainska trupper och stärka landets krisberedskap.

De åtaganden som nu förbereds syftar till att verkställa det gemensamma uttalandet mellan Ukraina och de nordiska länderna som antogs i maj. De nordiska länderna åtar sig att stödja Ukrainas säkerhet på ett omfattande och långsiktigt sätt.

Joint statement on support for Ukraine (pdf)

G7:s pressmeddelande: Joint Declaration of Support for Ukraine(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information:

Minna Laajava, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tel. + 358 295 350 128, fornamn.efternamn@gov.fi