Kundtjänsten vid generalkonsulatet i S:t Petersburg kommer att stängas den 1 september – i augusti tas det inte emot ansökningar om visum eller uppehållstillstånd i Ryssland

Ryssland meddelade den 6 juli 2023 att Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg stängs den 1 oktober 2023. Därför stängs generalkonsulatets kundtjänst den 1 september 2023.

Från och med den 1 augusti 2023 tar VFS Globals viseringscenter (Visa Facilitation Services Global) i S:t Petersburg inte längre emot ansökningar om visum eller uppehållstillstånd till Finland. Av resursskäl kan ambassaden i Moskva eller något av VFS Globals verksamhetsställen i Ryssland inte heller ta emot ansökningar om visum eller uppehållstillstånd till Finland under tiden 1.8–31.8.2023. Före den 1 augusti 2023 inlämnade ansökningar behandlas normalt.

Konsulära ärenden och inreseärenden som hört till generalkonsulatet i S:t Petersburg sköts från och med den 1 september 2023 av Finlands ambassad i Moskva som också  hjälper nödställda finländare och ger passtjänster och notariella tjänster.

Information om möjligheten att lämna in ansökningar om visum eller uppehållstillstånd vid VFS Globals viseringscenter i S:t Petersburg från och med den 1 september 2023 ges senare.

Ytterligare information

  • Katja Luopajärvi, enhetschef, enheten för inreseärenden, tfn +358 295 350 687 (visum- och uppehållstillståndsärenden)
  • Leena Ritola, enhetschef, enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn +358 295 351 524 (passtjänster och notariella tjänster)
  • Outi Saarikoski, enhetschef, enheten för konsulära ärenden, tfn +358 295 350 696 (konsulära ärenden)
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.