OECD:s generalsekreterare Àngel Gurría besöker Finland

OECD:s generalsekreterare Àngel Gurría besöker Finland

Generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD Àngel Gurría besöker Finland den 14–15 mars.

Generalsekreterare Àngel Gurría ska träffa utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och utrikesministeriets tjänstemannaledning. Han kommer också att delta som huvudtalare i ett seminarium på Finlandiahuset som ordnas för att fira Finlands 50-åriga OECD-medlemskap. Under seminariets paneldebatt riktas blicken mot framtiden och Finlands framgångar under de kommande 50 åren.

”OECD:s arbete uppskattas i Finland. Organisationens utvärderingar och policyrekommendationer har haft en stor betydelse för Finland under vårt 50-åriga medlemskap. OECD erbjuder oss en referensram och ett diskussionsforum som kompletterar EU och stöder vår egen politiska beredning”, konstaterar minister Virolainen.

”Inom OECD utförs därtill viktig proaktiv forskning om framtida ämnen på den politiska agendan”, fortsätter minister Virolainen.

Generalsekreterare Gurría träffar också näringsminister Mika Lintilä, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, justitieminister Antti Häkkänen, undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och chefen för Finlands bank Olli Rehn. Gurría kommer därtill att ha överläggningar med ledningen för näringslivets organisationer och forskningsinstitut.

Ytterligare information: Pasi-Heikki Vaaranmaa, enhetschef, tfn 050 325 3253, och Johanna Ala-Nikkola, handelsråd, tfn 040 847 2178

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.