OECD-ländernas ministrar diskuterar hållbar tillväxt

Huvudtemat för ministermötet i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD är främjandet av hållbar och inkluderande tillväxt samt stärkandet av OECD:s roll på internationella arenor. Mötet hålls i Paris den 2–3 maj. Finland representeras av utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Den första mötesdagen diskuterar ministrarna forskningsbaserade politiska lösningar för att främja en hållbar och inkluderande ekonomi samt regelbaserade system för handel och ekonomi.

Den andra dagen diskuteras OECD:s relationer till länder utanför organisationen, stärkande av partnerskapen med andra internationella organisationer samt global samordning för att främja hållbar utveckling och lösa klimat- och miljökriser. Andra samtalsämnen under mötet är ekonomisk resiliens, informationsflöden och ny teknik, i synnerhet artificiell intelligens. Japan står värd för mötet. Landet firar i år 60-årsjubileum som OECD-medlem.

”Finland uppskattar OECD:s utredningar som utvecklar vår ekonomi och vårt samhälle. Inom ramen för OECD kan vi tillsammans med likasinnade länder utveckla internationella standarder som bland annat främjar lika villkor för företagen”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Ytterligare information:

  • Reetta Härönoja, minister Tavios diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 740

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.