Ändringar i priserna på de myndighetstjänster som utrikesministeriet och Finlands beskickningar tillhandahåller

Utrikesministeriet föreslår att priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller ska höjas. De nya priserna träder i kraft den 1 september 2023.

Merikasarmi

Priset på pass som utfärdas av beskickningarna kommer till exempel att stiga från 175 euro till 235 euro. Priserna på notariella tjänster stiger med 10–20 euro. Priset på identitetskort som utfärdas av en beskickning sjunker däremot från 96 euro till 60 euro. 

Efter ändringen kommer priserna på de myndighetstjänster som utrikesförvaltningen tillhandahåller att bättre motsvara självkostnadspriset. Justeringen av priserna bygger på självkostnadsprincipen enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och på den allmänna ökningen av kostnadsnivån.

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2023 ska behandlas av statsrådets finansutskott den 31 augusti 2023.

De ändrade priserna på alla myndighetstjänster framgår av den bifogade tabellen (på finska).

Mer information

  • Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287
  • Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284
  • Juha Toivola, ekonomiplanerare, tfn 0295 350 760
  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 053

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.