Minister Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas videokonferens den 23 juni 2020.

Ministrarna diskuterar den aktuella coronapandemins konsekvenser på det nordiska samarbetet och den gemensamma vägen framåt. Vid mötet behandlar ministrarna också Nordiska ministerrådets budget och fleråriga handlingsplan samt integrering av barnens och ungdomarnas synvinkel, jämställdhet och hållbar utveckling i alla former av samarbete. På agendan står också finansieringen av ministerrådets internationella samarbete.

Det redan tidigare planerade mötet hålls via video på grund av coronapandemin. Samarbetsministrarna har också hållit två extra videokonferenser under pandemin. Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet nästa år.

Mer information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi