Minister Thomas Blomqvist till de nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Thomas Blomqvist till de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn den 4 februari 2020.

Det är Nordiska ministerrådets första möte under Danmarks ordförandeskap. Under mötet behandlar ministrarna bland annat effekterna av den vision som statsministrarna fastställde i somras. De kommer också att diskutera andra aktuella ärenden. Enligt ministerrådets nya vision ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Minister Thomas Blomqvist kommer att delta i ett seminarium där rapporten State of the Nordic Region 2020 presenteras. Genom analys på regional och lokal nivån granskar rapporten hur Norden utvecklas i riktning mot målsättningarna i visionen. State of the Nordic Region 2020 ges ut av Nordiska ministerrådet och har producerats av ministerrådets forskningsinstitut Nordregio. Rapporten offentliggörs på adressen www.norden.org/nordicregion2020 den 4 februari 2020.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.