Minister Tavio har besökt i Kiev för att diskutera Finlands stöd för Ukrainas återuppbyggnad

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio besökte Kiev den 25 april.

Under besöket träffade ministern vice premiärminister Yulia Svyrydenko som svarar för ekonomiska frågor och vice premiärminister Oleksandr Kubrakov som svarar för återuppbyggnadsfrågor. Ministrarna diskuterade Finlands stöd till Ukraina, de behov som Ukraina har inför återuppbyggnaden och det framtida samarbetet mellan Finland och Ukraina.

I mötena deltog också företrädare för finländska företag och centrala aktörer såsom EastCham Finland, Finnfund och Business Finland. Under besöket introducerades finländsk teknisk kompetens som kan bidra till återuppbyggnaden i Ukraina och hjälpa finländska företag att komma in på återuppbyggnadsmarknaden.

”Finlands stöd till Ukraina fortsätter så länge det behövs. Ukraina behöver vårt långvariga omfattande stöd för att kunna åtgärda de skador som Rysslands fortsatta olagliga anfallskrig orsakar. Till exempel teknisk planering, energisektor, grön omställning, miljö och telekommunikation är områden som  finländska företag är intresserade av när det gäller återuppbyggnaden”, säger minister Tavio.

Under resan meddelade minister Tavio att Finlands stöd för FN:s miljöprogram UNEP:s arbete i Ukraina uppgår till sammanlagt 2,5 miljoner euro 2024–2027. Stödet ska användas för att bedöma det ryska anfallskrigets miljöskador, planera reparationer och för att utveckla den ukrainska miljöförvaltningen. Stödet är ett komplement till Finlands arbete som ett av ordförandeländerna för miljösäkerhetssektorn i Ukrainas fredsinitiativ. Minister Tavio diskuterade också Finlands utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i Ukraina med FN:s landsamordnare i Ukraina Denise Brown.

”Ukraina är Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbete. Vårt stöd går bland annat till reformerna inom undervisnings- och miljösektorn samt rättsstatsutvecklingen för att hjälpa Ukraina på dess väg mot EU-medlemskapet”, säger minister Tavio.

Mer information

  • Sirpa Oksanen, enhetschef, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 350 472
  • Tuomas Tähti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, utvecklingspolitik, tfn. +358 295 350 199
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.