Minister Skinnari reser till Förenta staterna

Minister Skinnari reser till Förenta staterna

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Förenta staterna den 28.6–2.7.2021.

Under sitt besök ska minister Skinnari bland annat diskutera handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna och globala handelsfrågor med handelsrepresentant Katherine Tai. Skinnari träffar också andra representanter för president Joe Bidens regering, medlemmar av kongressen och olika påverkare inom handeln, teknikbranschen och klimatfrågor.

Syftet med besöket är att fördjupa handelsrelationerna och samarbetet inom teknikbranschen mellan Finland och Förenta staterna samt att diskutera frågor som gäller klimatet och grön ekonomi. Som avslutning på besöket träffar Skinnari bland annat ledningen för FN:s barnfond Unicef och FN:s befolkningsfond UNFPA för att diskutera Finlands mål inom det humanitära arbetet och utvecklingssamarbetet. 

Förenta staterna är en av Finlands viktigaste handelspartner. När man utöver export och import också beaktar investeringar och innovationssamarbete är Förenta staterna det enskilda land som har störst ekonomisk betydelse för Finland. 

”Förenta staterna var den enda av våra sju största exportmarknader där vår export ökade också i fjol. Finland ses som en föregångare inom tekniken och vi borde utnyttja detta bättre i vår handel. Vi har stora möjligheter att fördjupa vårt samarbete särskilt när det gäller IT och grön teknik. Vi har ökat resurserna för exportfrämjande och jag tror att det kommer att synas också som en ökning av handeln”, säger minister Skinnari. 

Ytterligare information:
Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232
Kari Puurunen, ambassadråd, tfn +358 50 599 3952

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi