Minister Skinnari besöker Sydkorea

Minister Skinnari besöker Sydkorea

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari reser till Sydkorea den 15–19 juni.

Syftet med besöket är att stärka de handelsekonomiska relationerna mellan Finland och Sydkorea. Sydkoreas handelsminister Yoo Myung-hee är värd för besöket. Det är första gången som ministrarna träffas.

Under besöket ska minister Skinnari diskutera bland annat vetenskaps- och forskningssamarbete med Sydkoreas vetenskaps- och IKT-minister Lim Hye-sook och regionala klimatfrågor med FN:s tidigare generalsekreterare, klimatpåverkaren Ban Ki-moon.

I besöksprogrammet ingår också andra möten på hög nivå med ministrar och företrädare för näringslivet. Avsikten är att föra diskussioner förutom om handelsekonomiskt samarbete också om samarbetet inom startup- och IKT-branschen samt om andra aktuella frågor. Business Finland har tillsammans med finländska företag sammanställt centrala frågor som gäller tillväxten av affärsverksamhet inför mötena.

Sydkorea är den fjärde största ekonomin i Asien och den tionde största ekonomin i världen. Landet är känt särskilt för sin starka elektronikbransch. Sydkorea investerar för närvarande stort i grön ekonomi och digitalisering inom ramen för stimulansprogrammet Green New Deal. Syftet är att nå grön tillväxt i synnerhet genom att förnya energisektorn och infrastrukturen.

Genom programmet vill Sydkorea också främja en omfattande digitalisering inom flera olika branscher. Den digitala omvälvningen gäller särskilt datanät, användning av data, artificiell intelligens och digitala tjänster. Sydkorea har som mål att bli ett klimatneutralt samhälle före 2050.

”Sydkoreas ekonomi har klarat coronapandemin bäst i jämförelse med andra OECD-länder. Finland och Sydkorea har många gemensamma intressen bland annat inom teknikbranschen och i fråga om digitala tjänster samt klimatsmarta lösningar för olika branscher. Prioriteringarna i Sydkoreas stimulansprogram Green New Deal – digitalisering och grön tillväxt – erbjuder många möjligheter för finländska företag”, konstaterar minister Skinnari.

Ytterligare information:

Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232
Soile Kauranen, ambassadråd, avdelningen för Amerika och Asien (Japan, Sydkorea), tfn +358 295 350 194
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.