Minister Skinnari deltar i S:t Petersburgs internationella ekonomiska forum

Minister Skinnari deltar i S:t Petersburgs internationella ekonomiska forum

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari reser till S:t Petersburg den 2–5 juni. Ministern deltar i S:t Petersburgs internationella ekonomiska forum (SPIEF). Det ekonomiska forumet samlar centrala aktörer inom näringslivet och den ekonomiska politiken runt om i världen och erbjuder en utmärkt plattform för diskussioner med aktörer inom affärslivet och personer med politiskt inflytande.

I samband med forumet ordnas också ett möte mellan ordförandena för den ekonomiska samarbetskommissionen för Finlands och Rysslands regeringar. Ordförande för den ekonomiska kommissionen är minister Skinnari och Rysslands handels- och industriminister Denis Manturov. Vid mötet mellan ordförandena diskuteras de handelsekonomiska relationerna och lovande samarbetsområden mellan Finland och Ryssland. 

”Jag ska träffa minister Manturov i S:t Petersburg. Vi kommer att diskutera samarbetsmöjligheterna särskilt när det gäller miljön, klimatet, 5G-tekniken, skogssektorn och logistiken", konstaterar minister Skinnari. ”Jag ser många möjligheter för finländska företag i Ryssland inom dessa sektorer”. 
 
I S:t Petersburg träffar minister Skinnari också åtminstone den ryska ministern för utvecklingen i Fjärran östern och Arktis Aleksej Tjekunkov samt guvernörerna i S:t Petersburg och Leningrad oblast. 

Under det ekonomiska forumet deltar ministern också i paneldiskussioner om företagens ansvarstagande och grön ekonomi. I forumet deltar också finländska företag. 

Cirka 900 finländska företag är verksamma i Ryssland, och värdet av de finländska investeringarna i landet beräknas uppgå till 14 miljarder euro. Ryssland är Finlands sjätte största exportland och näst största importland. 
 
Ytterligare information:

Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 4766 417 och Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef, tfn +358 50 522 3664.