Minister Henriksson deltar i de nordiska samarbetsministrarnas virtuella möte

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson med ansvar för nordiskt samarbete deltar i de nordiska samarbetsministrarnas virtuella möte den 13. september.

Till mötets huvudteman hör genomförandet av den vision som godkändes av de nordiska statsministrarna 2019. Målet med visionen är att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Ministrarna tar upp de samarbetsprogram som  framställs i Nordiska ministerrådets sektorer för att förverkliga visionens målsättningar 2025-2027. Nordiska rådets och civilsamhällets kommentarer beträffande samarbetsprogrammens innehåll presenteras för ministrarna.

”Nordiskt samarbete handlar om oss som bor i Norden, om vår vardag och om människomöten. Det nordiska samarbetet är nu mer angeläget än någonsin. Jag ser fram emot mötet och att tillsammans arbeta för ett välmående och framgångsrikt Norden”, säger minister Henriksson.

Ministrarnas första diskussion om Nordiska ministerrådets budget för 2025 står på dagordningen. Ministrarna kommer också att godkänna ministerrådets budget för 2024 och bokslutet för 2022.

Mer information

  • Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 350 531

  • Anita Westerholm, specialmedarbetare till minister Henriksson, tfn 0295 150 051

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi