Minister Henriksson deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Anna-Maja Henriksson, minister med ansvar för nordiskt samarbete, deltar i de nordiska samarbetsministrarnas virtuella möte fredagen den 19 april.

Teman för ministermötet är bland annat behandlingen av budgeten för 2025 samt möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet inom trafik och infrastruktur.

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2024. Under sitt ordförandeskap riktar Sverige särskild uppmärksamhet mot gränshinderarbetet och främjandet av rörlighet mellan de nordiska länderna. Ministrarna ska, på Sveriges initiativ, särskilt diskutera skatterelaterade gränshinder. Inbjuden som gäst vid mötet är nordiska Gränshinderrådets ordförande Anders Ahnlid

”Undanröjandet av gränshinder mellan de nordiska länderna är en viktig del av det nordiska samarbetet. Vi har varit nöjda med Gränshinderrådets roll som ett oberoende organ med uppgift att främja fri rörlighet i de nordiska länderna”, säger minister Henriksson.

Undanröjandet av gränshinder mellan de nordiska länderna stöder den gemensamma visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Mer information

  • Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 350 531
  • Anita Westerholm, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 051