Minister Berner: De nordiska länderna bör gå in för gemensamma lösningar

Minister Berner: De nordiska länderna bör gå in för gemensamma lösningar

Finlands nordiska samarbetsminister Anne Berner träffade Sveriges minister med ansvar för nordiskt samarbete Ann Linde tisdagen den 29 januari.

Ministrarna diskuterade aktuella möjligheter i det nordiska samarbetet, digitalisering, mobilitet, gränshinder och utvecklandet av Nordiska ministerrådet.

”De nordiska länderna drar nytta av att Norden integreras och det lönar sig för oss att söka gemensamma lösningar”, betonar minister Anne Berner.  ”De nordiska länderna bör gå in för att i större grad genomföra gemensamma lösningar.”

Ann Linde fortsätter som utrikeshandelsminister i Sveriges nya regering och ansvarar också för nordiska frågor.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.