Allt positivare uppfattningar om Finland

Allt positivare uppfattningar om Finland

Finland överraskar i landsvarumärkesundersökningen Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2019. Bland de 50 länder som deltar i undersökningen hade Finland ökat sitt poängantal mest. I synnerhet uppfattningen om Finland som ett land som arbetar för miljöskydd hade stärkts.

Den omfattande landsvarumärkesundersökningen Anholt-Ipsos Nation Brands Index, som genomförts sedan 2005, mäter människors uppfattningar om 50 olika länder. I undersökningen 2019 placerar sig Finland på plats 17, och ligger nu en plats högre än förra året. Placeringen baserar sig på poängen som Finland fått i sex olika kategorier som gäller export, förvaltning, kultur, människor, turism, invandring och investeringar. Finlands poängtal ökade i varje kategori jämfört med förra året och därmed hade Finland ökat sina totala poäng mest bland alla de 50 länder som var med.

Finland associeras med god förvaltning och miljöskydd

På samma sätt som i de tidigare undersökningarna uppskattas Finland speciellt för god förvaltning och jämställdhet. Den finländska förvaltningen anses vara kompetent, ärlig och rättvis, och man anser att medborgarnas rättigheter tillgodoses i Finland. Finland uppfattas också som ett land som på ett ansvarsfullt sätt strävar efter att minska fattigdomen i världen. Finland hör till de tio bästa länderna med alla mätare som gäller förvaltning och jämställdhet.

De största skillnaderna jämfört med tidigare år syns i miljöfrågor och utbildning. Placeringen i fråga om uppfattningarna om Finland som utbildningsanordnare höjdes med fyra platser jämfört med den föregående mätningen, och Finland placerar sig nu på plats 14. När det gäller miljöskydd steg Finlands placering också med fyra platser, från nionde till femte plats. Finlands goda placering i denna kategori är speciellt betydande, eftersom de som svarade på undersökningen anser att bekämpning av klimatförändringen är den viktigaste globala frågan.

Finlandsbilden kan fortfarande förbättras inom kultur och turism

Både det finländska kulturarvet och Finlands nutida kultur placerar sig i den sämre halvan bland länderna som deltar i jämförelsen. Också i fråga om stadskulturen och urbana turistmål har Finland fortfarande mycket att förbättra jämfört med t.ex. Sverige och Norge. Finlands natur som turistmål hör dock till den bästa tredjedelen bland länderna.

Undersökningen ger också mycket information om hur uppfattningarna om Finland varierar i olika länder. Av de länder som deltog i undersökningen är åsikterna om Finland och finländarna mest positiva i Tyskland och Sverige. Också Japan och Ryssland uppskattar Finland mer än genomsnittet. Egypten bedömer däremot Finland klart svagare än andra länder och placerar Finland på 30:e plats bland 50 länder. Undersökningen visar dock att ju bättre de som svarar känner till Finland, desto positivare bedömer de Finland.

Nation Brands Index är en uppskattad och omfattande landsvarumärkesundersökning och för den intervjuas över 20 000 människor runt om i världen. I undersökningen görs inga BNP-utjämningar, utan Finland jämförs direkt med stora länder, såsom Förenta staterna, som i årets resultat ligger 11 platser ovanför Finland. De nordiska länder som deltar i undersökningen befinner sig alla inom åtta punkter från varandra. Sverige ligger i toppen med sin nionde plats.

Mer information:

Mediekontakt och intervjuförfrågningar: Laura Kamras, enhetschef, enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.