Under hösten lyses Sjöekipaget upp för att hedra olika länders 100-årsjubileum

Under hösten lyses Sjöekipaget upp för att hedra olika länders 100-årsjubileum

Utrikesministeriets huvudbyggnad Sjöekipaget på Skatudden i Helsingfors kommer att lysas upp i vitt, rött och blått veckoslutet den 27–28 oktober för att hedra Tjeckiens och Slovakiens 100 år av självständighet.

Tjeckoslovakien blev självständigt från Österrike-Ungern den 20 oktober 1918. Genom ett parlamentariskt beslut delades landet fredligt upp i republiken Slovakien och republiken Tjeckien den 1 januari 1993.

Under höstens lopp kommer Sjöekipaget också att lysas upp för att hedra Polens (11.11), Lettlands (18.11) och Islands (1.12) 100-årsjubileum. Sjöekipagets fasad mot havet lyses upp på aftonen före självständighetsdagen och släcks morgonen efter.

Upplysningen av Sjöekipaget är en del av programmet för utrikesministeriets eget 100-årsjubileum. Utrikesministeriet grundades år 1918. Ministeriet flyttade in i Sjöekipaget i slutet av 1980-talet. Sjöekipaget är arkitekt Carl Ludvig Engels första stora arbete i Helsingfors.

I november inleds en grundlig renovering av Sjöekipaget och hela byggnaden utryms före slutet av februari 2019. Medan renoveringen pågår flyttas ministeriets verksamhet till tillfälliga lokaler i Helsingfors centrum och på Skatudden. Renoveringen ska vara klar 2021.

Ytterligare information: Vesa Häkkinen, enhetschef, aktualitetskommunikation, tfn 040 481 9880

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi