Verkställande direktören för FN:s livsmedelsprogram besöker Finland

Verkställande direktören för FN:s livsmedelsprogram besöker Finland

Verkställande direktören för FN:s livsmedelsprogram David Beasley besöker Finland den 18–19 september. En betydande del av Finlands humanitära bistånd kanaliseras till krisområden i världen genom livsmedelsprogrammet.

FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) är världens största humanitära biståndsorganisation med en årsbudget på sex miljarder dollar. Organisationen delar ut matbistånd och arbetar i utvecklingsländer och krisområden för att förbättra nutritionen och stärka motståndskraften. Amerikanen David Beasley utnämndes till organisationens verkställande direktör i april 2017.

Under sitt Finlandsbesök ska Beasley föra samtal med utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen. Han kommer också att träffa republikens president Sauli Niinistö, medlemmar i riksdagens utrikesutskott och finländska aktörer inom fredsmedling samt att bekanta sig med den finländska skolmaten. Enligt en färsk FN-rapport håller antalet människor som hungrar i världen på att växa och ofta ligger det en konflikt eller andra instabila förhållanden bakom. Att servera mat i skolan är ett effektivt sätt att förbättra undervisningsresultaten i utvecklingsländer.

WFP är den näststörsta mottagaren av Finlands humanitära bistånd efter FN:s flyktingkommissariat UNHCR. I samband med verkställande direktören Beasleys besök undertecknar utrikesministeriet ett avtal där Finland förbinder sig till att betala totalt 32 miljoner euro i allmänt verksamhetsstöd till WFP under åren 2018–2021. Utöver den allmänna finansieringen har Finland i år även riktat stöd till WFP:s insatser i Syriens grannländer, Nigeria, Sydsudan och Jemen.

Ytterligare information: Claus Lindroos, enhetschef, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 40 132 1416 (om besöket) och Eija Palosuo, informatör, tfn +358 295 351 961 (intervjuförfrågningar).

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi