Höstens diskussionsserie fördjupar sig i hur diasporagrupper i Finland kan stabilisera sitt ursprungsland

Höstens diskussionsserie fördjupar sig i hur diasporagrupper i Finland kan stabilisera sitt ursprungsland

I oktober och november ordnar utrikesministeriet en diskussionsserie i fyra delar om diasporans betydelse för återuppbyggandet och freden i sina forna hemländer. Två av tillställningarna handlar om Somalia, en om Afghanistan och en om Irak och Syrien.

Under tillställningarna diskuteras bland annat diasporans deltagande i finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete, i ursprungsländernas ekonomiska liv och i det internationella samarbetet. Dessutom diskuteras möjligheterna för diasporan att delta i debatten i Finland om sina ursprungsländer. Även återflyttning kommer att diskuteras – vilka faktorer uppmuntrar till återflyttning, hurdana hinder finns det och hur är det i praktiken att flytta tillbaka?

Tillställningarna är avgiftsfria och öppna för alla. Diskussionsserien inleds med tillställningen om Afghanistan den 28 oktober 2019 kl. 16.30–18.30. Diskussionen om Irak och Syrien ordnas tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 17–19. Båda tillställningarna ordnas i Fingos lokaler i salen Amazonas på Elimägatan 25–27 (6:e vån), Helsingfors.

Diskussionen om Somalia ordnas i samband med evenemanget EUROSOM som samlar den somaliska diasporan och olika samarbetspartner den 29–30 november 2019 i kulturcentret Caisa på adressen Ekogatan 4 B, Helsingfors.

Diskussionsserien genomförs av Suomen Somalia-verkosto ry tillsammans med Vikes (Stiftelsen för kommunikation och utveckling) och Fingo (Finländska utvecklingsorganisationer rf) som en del av projektet AUDA. AUDA är ett tvåårigt projekt, som stöds av Europeiska unionens nationella asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), vars syfte är att utveckla den nationella strukturen för assisterad frivillig återresa. Projektets målländer är Irak, Afghanistan och Somalia, och det genomförs av Migrationsverket, utrikesministeriet och Krishanteringscentret.

Ytterligare information om diskussionsserien:
Rosa Rantanen, projektkoordinator, Finlands Somalia-nätverk, rosa.rantanen@somaliaverkosto.fi, +358 50 54352 89

 

Korrigering 25.10: våningen i adressen för tillställningarna den 28 och 29 oktober