Lettlands utrikesminister besöker Finland

Utrikesminister Elina Valtonen träffar Lettlands utrikesminister Baiba Braže i Helsingfors den 13 juni. Baiba Braže utnämndes till utrikesminister i april.

Elina Valtonen, Baiba Braže

På inbjudan av republikens president deltar utrikesminister Braže också i Gullrandadiskussionerna den 13 juni och på inbjudan av utrikesminister Valtonen i CBSS-ministermötet den 14 juni 2024. 

På sitt bilaterala möte kommer utrikesministrarna att diskutera Finlands och Lettlands relationer, det regionala samarbetet och säkerhetsläget i Östersjöregionen. På agendan står också stödet till Ukraina, Natofrågor och läget i Mellanöstern.

”Finland och Lettland har utmärkta relationer som blivit ännu närmare efter att Finland blev medlem i Nato.  Det är utmärkt att vi kan diskutera både regionala frågor och säkerhetsfrågor med våra närmaste partner. Även Lettland har erfarenhet av instrumentaliserad migration, och därför är diskussionerna om ämnet särskilt viktiga”, säger utrikesminister Valtonen.

Mer information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492
  • Katja Kalamäki, enhetschef, enheten för Norra Europa, tfn +358 295 351 518
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.