Enkät: 80 procent av finländarna anser att det är viktigt att utrota fattigdomen och minska ojämlikheten i världen

Enligt en färsk opinionsundersökning anser 62 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet fortfarande är mycket eller ganska viktigt. Den indelning i positiva och negativa inställningar till utvecklingssamarbete som observerats redan under tidigare år syns genomgående i frågorna.

Utrikesministeriets årliga enkät visar att finländarnas stöd för att utrota fattigdomen och minska ojämlikheten är fortsättningsvis högt. 80 procent av finländarna betraktar det som mycket eller ganska viktigt.

Understödet för utvecklingssamarbete fortsätter också: enligt enkäten anser 62 procent av finländarna att det är mycket eller ganska viktigt. Det viktigaste kriteriet för utvecklingssamarbete anses vara dess inverkan på stabiliteten i världen (33% av respondenterna). Ungefär en femtedel (21 procent) anser att det inte finns några grunder för utvecklingssamarbete. Allt fler berättar att deras inställning till utvecklingssamarbete blivit positivare under den senaste tiden (22 procent, 13 procent år 2023). Ungefär en tredjedel förhåller sig mer negativt till det, liksom året innan.

Enkäten visar att stödet till Ukraina och det humanitära biståndet är särskilt viktiga för finländarna (75 procent av respondenterna). Upp till 90 procent av finländarna anser att det humanitära biståndet till Ukraina är viktigt. Allt fler anser det viktigt att företagen deltar i utvecklingssamarbetet och lösandet av utvecklingsfrågor (69 procent). 

Inställningen till utvecklingssamarbete delar finländarnas åsikter kraftigt. De skiljelinjer som observerats redan under tidigare år finns fortfarande.

Kvinnor anser klart oftare än män att utvecklingssamarbete är viktigt. 75 procent av kvinnorna anser att utvecklingssamarbetet är viktigt eller ganska viktigt. Av männen anser 48 procent att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt. Av de unga (15–24-åringar) anser 75 procent att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt.

Utbildningsbakgrunden har också en betydande inverkan på inställningen – ju lägre utbildning, desto mindre betydelse anses utvecklingssamarbetet ha. För partibakgrundens del framhävs indelningen å ena sidan i de gröna och i vänsterpartierna och å andra sidan i sannfinländare. Dessa skillnader i bakgrundsvariabler gäller i huvudsak genom hela undersökningsmaterialet.

Taloustutkimus har gjort årliga opinionsundersökningar om utvecklingssamarbete på uppdrag av utrikesministeriet i över 20 års tid. Årets riksomfattande Webropol-enkät genomfördes i en internetpanel under perioden 27–31 maj 2024. Målgruppen bestod av finländare som fyllt 15 år (exkl. Åland). Det totala antalet svarande var 1024. Resultaten har viktats så att de representerar befolkningen och partiernas senaste väljarstöd. Felmarginalen är ± 3,2 procentenheter.

Ytterligare information

  • Tommi Saarnio, forskningschef, Taloustutkimus, tommi.saarnio(at)taloustutkimus.fi, tfn +358 10 758 5015 
  • Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert, enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel, tfn +358 295350365