Förhandsröstningen i kommunalvalet – 2 684 personer förhandsröstade utomlands

Förhandsröstningen i kommunalvalet – 2 684 personer förhandsröstade utomlands

I kommunalvalet har sammanlagt 2 684 personer röstat på förhand vid Finlands ambassader och konsulat utomlands. Detta är betydligt färre än i kommunalvalet 2017 då 9 500 personer röstade utomlands.

I år var det möjligt att förhandsrösta i 71 länder vid totalt 102 röstningsställen. Dessutom ordnades förhandsröstning för personalen på ca tjugo finska fartyg. På fartygen röstade drygt hundra besättningsmedlemmar. Även de finländska krishanteringstrupperna hade möjlighet att rösta på förhand på basen i Erbil i Irak och i Libanon. 

Flest röster gavs i vid röstningsställena Spanien, totalt 318, varav 198 i Fuengirola. Näst mest röster gavs i Belgien där 282 personer utövade sin rösträtt. På tredje plats kom Estland där totalt 158 personer förhandsröstade. I Libanon röstade 136 personer och i Ryssland 138 personer. 

Det var också möjligt att rösta per brev från utlandet. Väljare utomlands uppmanades att för säkerhets skull beställa brevröstningsmaterialet, eftersom man på grund av coronapandemin inte kunde vara säker på att alla planerade röstningsställen skulle kunna ordna förhandsröstning. I maj blev man bland annat tvungen att ställa in den planerade förhandsröstningen i New Delhi och Kathmandu. Uppgifterna om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängliga. Det är justitieministeriet som ansvarar för att ordna brevröstningen.

Mer information: Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 351 524

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.