Colombias utrikesminister till Finland

Colombias utrikesminister till Finland

Colombias utrikesminister Carlos Holmes Trujillo besöker Finland den 3–5 mars 2019 och träffar utrikesminister Timo Soini.

Utrikesminister Timo Soini och utrikesminister Carlos Holmes Trujillo träffas i Helsingfors den 5 mars. De ska diskutera Finlands och Colombias bilaterala relation, fredsprocessen i Colombia, läget i Venezuela och stärkandet av det regelbaserade internationella systemet. Colombia är en av Finlands viktigaste handelspartner i Latinamerika. Landet erbjuder gott om möjligheter till export och samarbete inom Finlands expertisområden, till exempel jordbruk, bioekonomi, utbildning, energi, gruvindustri och cybersäkerhet.

Utrikesminister Trujillo är medvärd för den första internationella fredskonferensen för ungdomar, som ordnas av utrikesministeriet, FN och civilsamhällesaktörer den 5–6 mars. I minister Trujillos program ingår också ett möte med riksdagens vänskapsgrupp för Colombia och ett seminarium med företrädare för finländska företag om affärsmöjligheter i Colombia.

Finland planerar för närvarande att delta i finansieringen av EU:s och FN:s fonder som stöder Colombias fredsprocess.

Utrikesminister Trujillo var Stockholmsbaserad ambassadör till Finland 2004–2005.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, tjänstemannasekreterare, tfn 0295 351 518, Ari Mäki, enhetschef, enheten för Latinamerika och Karibien, utrikesministeriet, tfn 0295 350 595

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.