Utvecklingsministrarna diskuterar den europeiska finansieringen för global utveckling

Utvecklingsministrarna diskuterar den europeiska finansieringen för global utveckling

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i ett informellt videomöte mellan EU:s utvecklingsministrar torsdagen den 29 april 2021.

Vid mötet diskuterar ministrarna hur den europeiska strukturen för finansiering av global utveckling ska stärkas. Diskussionen är en fortsättning på finansministrarnas diskussion om ämnet den 16 april.

När strukturerna för den europeiska utvecklingsfinansieringen utvecklas och EU:s externa investeringar genomförs är samarbetet och arbetsfördelningen mellan Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) centrala.

Finland anser att det är viktigt att effektivisera EU:s externa finansieringsverksamhet och ser möjligheter att öka de europeiska investeringarnas effekter och synlighet i utvecklingsländerna. Utvecklingsministrarna diskuterar också metoder för att bättre rikta finansieringen till de fattigaste och svagaste staterna.

”Det är viktigt att investera i grön och hållbar ekonomi i utvecklingsländerna, särskilt efter coronapandemin. Den europeiska utvecklingsfinansieringens strukturer och effekter bör utvecklas så att helheten bättre motsvarar EU:s ekonomiska insats i utvecklingsfinansieringen globalt”, säger minister Ville Skinnari.

 

Ytterligare information:

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729
Salla Sammalkivi, ställföreträdande chef för utvecklingspolitiska enheten, tfn +358 295 350 023
Pekka Hirvonen, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 351 407
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.