Isbrytare och basinkomst – Finland väckte intresse bland gästande utländska journalister 2018

Isbrytare och basinkomst – Finland väckte intresse bland gästande utländska journalister 2018

Varje år ordnar utrikesministeriets kommunikationsavdelning tiotals Finlandsbesök för utländska journalister och påverkare. Det är en del av vår långsiktiga kommunikation och arbetet för Finlandsbilden. På detta sätt stärker vi Finlands politiska, ekonomiska och kulturella inflytande, främjar vår handel och våra ekonomiska relationer och bidrar till att förtydliga Finlands image. Besöken ordnas i nära samarbete med andra aktörer på området, bland annat Finnfacts och Helsingfors stad.

År 2018 deltog utrikesministeriet i arrangerandet av mer än trettio besök kring aktuella teman. I besöken deltog sammanlagt ca 300 journalister. Teman för besöken var bland annat det finländska utbildningssystemet, arktiska frågor, cirkulär ekonomi, heavy metal-musik, presidentvalet och Helsingfors nya kulturbyggnader. Gäster bjöds också in till olika evenemang, till exempel Slush, Tubecon och Flow-festivalen. Journalisterna var särskilt intresserade av basinkomstförsöket, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot och av – den eviga favoriten – moderskapsförpackningen. 

Besöken resulterade i totalt 420 artiklar i utländska medier och gav Finland synlighet i 56 länder. Artiklarna uppskattas ha nått ca 369 miljoner mediekonsumenter. Det största antalet artiklar publicerades i Ryssland, Japan, Sydkorea, Storbritannien och USA. Publiciteten var ytterst positiv: två tredjedelar förhöll sig positivt eller mycket positivt, den återstående tredjedelen neutralt.

Besöken gav också upphov till ett stort antal träffar i sociala medier varav 800 har analyserats. 80 procent av dessa förekom på Twitter. Flest inlägg i sociala medier gjordes i Libanon, Nigeria och Japan.  

”Det är viktigt att journalister får höra om Finland på platsen och direkt av finländarna. I bästa fall blir journalisten en Finland-fan och upprätthåller sitt intresse under flera år. Vi förevisar emellertid inte bara en glansbildsversion av Finland utan vi vill ärligt framföra olika aspekter och berätta om hur vi försöker lösa problem och möta utmaningar”, säger Eevamari Laaksonen som samordnar besöken vid utrikesministeriet.  

Utöver de tematiska besöken deltar besöksteamet vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning varje år i arrangemangen kring flera andra besök. År 2018 var det mötet mellan presidenterna Trump och Putin som fick mest uppmärksamhet. Kommunikationsavdelningen ackrediterade kring 1 600 journalister till mötet. 

Medieanalysen i anslutning till besöken 2018 har utförts av företaget M-Brain Insight Oy på beställning av utrikesministeriet.

Ytterligare information: Eevamari Laaksonen, enhetschef, enheten för kommunikation om Asien, Afrika och Amerika, tfn +358 40 5095383 och Joakim Nyberg, Country Manager, M-Brain Insight Oy, joakim.nyberg(at)m-brain.com, tfn +358 44 538 9227

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.