Östersjöstaternas utrikesministrar sammanträder i Borgå

Utrikesminister Elina Valtonen står värd för utrikesministermötet i Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) i Borgå den 13-14 juni.

Utrikesministrarna kommer att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i Östersjöregionen samt regionalt samarbete.

”Östersjön utsätts för allt mer komplicerade hot, och därför är det viktigt att de demokratiska länderna i regionen samlas för att diskutera aktuella frågor”, konstaterar utrikesminister Elina Valtonen.

Finland är för närvarande ordförande för CBSS. Den ettåriga ordförandeskapsperioden är över i slutet av juni.

Huvudteman under ordförandeskapet har varit övergripande säkerhet, krisberedskap och resiliens. Under sitt ordförandeskap har Finland stärkt CBSS:s verksamhet  som en plattform för den politiska debatten och det praktiska samarbetet inom ramen för organisationen.

Ett ytterligare mål har varit att bemöta konsekvenserna av allvarliga kriser till exempel genom att stärka samarbetet inom civilskyddet och räddningstjänsten.

Östersjöstaternas råd är en samarbetsorganisation mellan Östersjöstaternas regeringar som inrättades 1992. Medlemmar är de nordiska länderna, de baltiska länderna,  Tyskland, Polen och Europeiska unionen.

Samarbetet med Ryssland avbröts våren 2022, och landet lämnade Östersjöstaternas råd i maj samma år.

Mer information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 492
  • Helena Tuuri, Östersjöambassadör, tfn 0295 350 321
  • Katja Kalamäki, enhetschef, enheten för Norra Europa, tfn 0295 351 518
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.