GPS-störningarna kom från ryskt territorium

GPS-störningarna kom från ryskt territorium

De finska myndigheterna har fortsatt undersöka de störningar av GPS-signalen som konstaterades vid Natoövningen Trident Juncture. Finland anser de norska störningsobservationerna vara tillförlitliga. Det är dock inte ändamålsenligt att närmare gå in på de tekniska detaljerna i offentligheten.

Utrikesministeriet har lämnat riksdagens utrikesutskott en utredning i saken.

Myndigheterna fortsätter utredningarna. Frågan tas upp med Ryssland på diplomatisk väg. Finland utgår från att till exempel luftfartssäkerheten inte får riskeras genom sådan här verksamhet.

Ytterligare information: Enhetschef Sari Rautio, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 040 590 9855.