Totalt 15 221 personer har röstat i europaparlamentsvalet vid förhandsröstningsställena utomlands

Sammanlagt 15 071 personer har röstat i Europaparlamentsvalet vid Finlands ambassader och konsulat. På finska fartyg har röstat 150 besättningsmedlemmar. Vid valet 2019 röstade sammanlagt 16 547 personer vid ambassader, konsulat och på fartyg utomlands.

I årets val var det möjligt att förhandsrösta i 86 länder vid totalt 166 röstningsställen. Det var också möjligt att förhandsrösta på 44 finska fartyg.

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fanns det i år över 263 000 röstberättigade finländare som var stadigvarande bosatta utomlands. Även röstberättigade personer som tillfälligt vistas utomlands kan rösta vid ambassader och konsulat.

Flitigast förhandsröstade finländarna i Sverige, där det gavs 2 318 röster. Näst mest röster gavs i Belgien där 1 257 personer utövade sin rösträtt. Därefter kommer Spanien (1 214 väljare), Storbritannien (1 208 väljare) och Tyskland (1 145 väljare). Endast i Storbritannien var antalet väljare större jämfört med valet 2019.

Av städerna var Bryssel det livligaste röstningsstället med sina 1 257 röster. I Stockholm gavs det 1 025 röster och i London 796.

Valintresset var 7,5 procent lägre än 2019. Jämfört med det föregående valet var antalet väljare större i Australien (791 procent), Nederländerna (32 procent), Norge (29 procent) och i Storbritannien (14 procent).

Sedan 2019 har det varit möjligt för finländare som bor eller vistas permanent eller temporärt utomlands att rösta per brev. Över 4 000 väljare hade beställt brevröstningsmaterialet. Det hör till justitieministeriet att ordna och informera om brevröstningen.

 

 

Mer information

  • Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 351 524
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.