Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland till Finland

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland till Finland

Utrikesminister Timo Soini och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland träffas i Helsingfors den 26 februari för att diskutera aktuella frågor som rör Europarådet, bland annat Rysslands obetalda medlemsavgift och rätt att delta i rådet.

Utrikesminister Soini och generalsekreterare Jagland träffas i samband med en högnivåkonferens om artificiell intelligens som ordnas i Helsingfors. Både utrikesminister Soini och generalsekreterare Jagland håller anföranden under konferensens inledande session. Konferensen är en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Europarådet och handlar om hur artificiell intelligens påverkar de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin.

Utrikesminister Soini och generalsekreterare Jagland träffades senast i januari 2019 i Strasbourg och diskuterade även då aktuella frågor som rör organisationen. Jagland besökte Finland i november 2018 då Finland precis skulle överta ordförandeskapet i rådet. Finlands ordförandeskap pågår till mitten av maj 2019.

Ytterligare information: Sari Uusi-Rauva, innehålls- och kommunikationsexpert, enheten för aktualitetskommunikation, tfn + 358 295 350 290

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.