Stödet till Ukraina och arbetet för att försvara de europeiska värderingarna på Europarådets mötesagenda

Europarådets 133:e ministerkommittémöte ordnas i Strasbourg den 16–17 maj. Statssekreterare Pasi Rajala företräder Finland vid mötet. I samband med mötet firas också organisationens 75-årsjubileum.

Vid Europarådets årliga utrikesministermöte diskuterar organisationens 46 medlemsländer genomförandet av besluten från Europarådets toppmöte i maj 2023 och drar upp riktlinjer för organisationens framtida verksamhet. Vid toppmötet i Reykjavik bekräftade organisationens medlemsländer sitt starka engagemang för organisationens grundläggande värderingar, det vill säga att främja de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen  samt att ge stöd åt Ukraina.

Ryssland avstängdes från Europarådet efter att landet hade inlett ett fullständigt anfallskrig mot Ukraina. Efter det har organisationen fokuserat på att stötta Ukraina och säkerställa Rysslands  ansvarsskyldighet. Ukrainas skaderegister, som inrättats vid Europarådet, registrerar skadeståndsanspråk och bevis på de skador som Ryssland orsakat i Ukraina. Europarådet arbetar också för inrättandet av en kompensationsmekanism som beslutar om skadestånden, och en specialdomstol som behandlar aggressionsbrott mot Ukraina.

Europarådet har en viktig roll i att fastställa standarder för mänskliga rättigheter och i att påverka nationell lagstiftning, framförallt genom Europeiska människorättskonventionen. Europadomstolen och övriga Europarådets övervakningsorgan övervakar att konventionerna efterföljs. . Vid ministermötet behandlas också Europarådets ramkonvention om artificiell intelligens och mänskliga rättigheter som är ett stort steg i arbetet inom det internationella regelverket kring artificiell intelligens.

I samband med mötet firas också organisationens 75-årsjubileum

Europarådet är den äldsta politiska samarbetsorganisationen i Europa. Finland blev fullvärdig medlem i organisationen 1989, det vill säga för 35 år sedan. Under denna tid har Finland utvecklat sitt rättssystem och sin lagstiftning i enlighet med Europarådets standarder. Medlemskapet i Europarådet har således starkt påverkat  finländarnas vardag och tillgodoseendet av rättigheter. Finland fortsätter att stödja Ukraina kraftfullt också i Europarådet. Finlands bidrag till Europarådets handlingsprogram för Ukraina 2024–2025 uppgår till sammanlagt 4 miljoner euro.

”Ukrainare har all rätt att välja den europeiska vägen som respekterar de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen, och Ryssland har ingen rätt att försöka förhindra det genom sitt olagliga anfallskrig. Europarådets arbete för att stödja Ukraina och främja Rysslands ansvarsskyldighet är väldigt viktigt”, säger statssekreterare Pasi Rajala.

Ytterligare information

  • Marjaana Ettala, ambassadråd, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 764
  • Tarja Kangaskorte, enhetschef, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 292
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.