EU:s utrikesministrar sammanträder till informellt möte i Lissabon

EU:s utrikesministrar sammanträder till informellt möte i Lissabon

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt möte, det så kallade Gymnichmötet, i Lissabon den 27 maj. Utrikesminister Pekka Haavisto representerar Finland vid mötet.

På mötets dagordning står de olösta konflikterna i EU:s östliga partnerskapsländer, relationerna mellan EU och Afrika samt EU:s roll i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. I samband med mötet träffar utrikesministrarna Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Finland anser att EU:s övergripande verksamhet i det östra partnerskapet är viktig. EU bör fortsätta stödja omfattande samhälleliga förändringar, finna lösningar på konflikter och förbättra det humanitära läget.

Under mötet med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi diskuteras sannolikt det spända läget i Mellanöstern. Jordanien spelar en viktig roll i fredsprocessen i Mellanöstern.

Ministrarna tar också upp EU:s nya partnerskapsprogram med det södra grannskapet. De diskuterar de aktuella förbindelserna mellan EU och Afrika och hur förberedelserna inför toppmötet med Afrikanska unionen (AU) framskrider. Starkare förbindelser som bygger på ömsesidighet och mer strategiska kontakter förutsätter bland annat att EU reagerar snabbare, samordnar arbetet bättre och bygger ett bredare kontaktnät med de afrikanska länderna. EU måste också reagera på det svåra coronaläget i Afrika.

Utrikesministrarna kommer att föra en strategisk diskussion om EU:s roll i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. Finland välkomnar ett mer strategiskt grepp och anser att det förbättrar EU:s förutsättningar att samarbeta i regionen och främja europeiska värderingar och intressen.
 

Ytterligare information:

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.