EU:s utrikesministrar håller videomöte om den eskalerande konflikten mellan Israel och Palestina

EU:s utrikesministrar håller videomöte om den eskalerande konflikten mellan Israel och Palestina

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett extra möte tisdagen den 18 maj över video. Utrikesminister Pekka Haavisto representerar Finland vid mötet.

Vid ett informellt möte diskuterar EU:s utrikesministrar konflikten mellan Israel och Palestina och det eskalerande våldet i maj 2021. Huvudfokus ligger på konflikten mellan Israel och Gaza, men ministrarna tar också upp sammandrabbningarna mellan befolkningsgrupperna i olika delar av landet.

Finland anser att målet bör vara att få till stånd en vapenvila mellan Israel och Hamas och ett slut på våldet. Det är av största vikt att skydda civilbefolkningen och trygga det humanitära biståndet. Eskaleringen av konflikten måste stoppas. Finland anser att EU bör stödja insatserna för att lösa konflikten och använda alla till buds stående medel för att påverka parterna och få till stånd ett eldupphör. 

 

Ytterligare information:

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015
Anna-Mari Wong Hämäläinen, ställföreträdare för Europakorrespondenten, tfn  +358 295 350 498
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.