EU:s utrikesministrar diskuterar Ukraina

EU:s utrikesministrar diskuterar Ukraina

EU:s utrikesråd sammanträder i Bryssel den 10 december. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Ukrainas utrikesminister Pavlo Klimkin deltar i rådets lunchmöte.

Ministrarna kommer som väntat att diskutera läget vid Azovska sjön och Kertjsundet. Finland framhåller Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Utgångspunkten bör vara att situationen i regionen löses med fredliga medel. Man bör undvika åtgärder som ytterligare tillspetsar situationen.

Övriga ärenden på utrikesrådets agenda är Iran, samarbetet mellan EU och Afrika, Västra Balkan och Venezuela.

I fråga om Iran ska rådet diskutera relationen mellan EU och Iran. Särskild uppmärksamhet fästs vid den iranska underrättelsetjänstens åtgärder i Danmark och Frankrike. Även det aktuella läget angående avtalet om Irans kärnprogram tas upp.

Utrikesrådet ska diskutera ministermötet mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i januari och förberedelserna inför det. Avsikten är att rådet också ska diskutera samarbetet mellan regionerna.

I diskussionen om Västra Balkan kommer ministrarna att behandla det aktuella läget i regionen. När det gäller Venezuela står landets politiska läge och den humanitära krisen på agendan.

Ytterligare information: Miia Rainne, utrikesministerns tjänstemannasekreterare, tfn +358 50 434 5444, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.