EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska förbindelserna och västra Balkan och träffar Förenta staternas klimatsändebud

EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska förbindelserna och västra Balkan och träffar Förenta staternas klimatsändebud

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet måndagen den 10 maj i Bryssel. Statssekreterare Johanna Sumuvuori representerar Finland vid mötet. Huvudteman för mötet är förbindelserna mellan EU och Förenta staterna samt läget på västra Balkan. Dessutom kommer EU:s utrikesministrar att föra ett samtal med Förenta staternas klimatsändebud John Kerry över video.

Vid utrikesrådets möte i maj diskuteras de transatlantiska förbindelserna och de samarbetsområden som EU och Förenta staternas nya regering bör satsa på. Förenta staternas engagemang för det transatlantiska samarbetet och Europas säkerhet är betydande, och Finland stöder initiativet att inleda en säkerhets- och försvarsdialog med Förenta staterna. Det är av största vikt för Finland att EU och Förenta staterna fördjupar sitt samarbete för att bemöta globala utmaningar, till exempel klimatförändringen. Utrikesministrarna träffar också Förenta staternas klimatsändebud John Kerry på distans och diskuterar förmodligen det arktiska samarbetet, vid sidan om andra ärenden. 

Utrikesministrarna diskuterar läget på västra Balkan och EU:s roll i regionen. Det ligger i EU:s och Finlands intresse att trygga stabiliteten i regionen. Finland betonar vikten av att länderna i regionen håller fast vid EU-medlemskapsutsikterna, eftersom de reformer som medlemskapskriterierna förutsätter gagnar medborgarna redan innan medlemskapet blir verklighet. Det är bland annat viktigt att gå vidare i Albaniens och Norra Makedoniens medlemskapsprocess. Dessutom bör EU:s omfattande stöd under coronapandemin göras mer synligt i länderna i regionen.

Under mötet behandlas också aktuella ärenden, bland annat situationen i Afghanistan, Belarus och Ryssland. 

Ytterligare information:
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780