Belarus, Irak och Latinamerika på utrikesrådets agenda

Belarus, Irak och Latinamerika på utrikesrådets agenda

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet måndagen den 21 juni i Luxemburg. Utrikesminister Pekka Haavisto representerar Finland vid mötet. Mötets huvudteman är Belarus, Latinamerika och Irak. Utrikesministrarna kommer också att föra en diskussion med Iraks utrikesminister Fuad Hussein och ledaren för den belarusiska oppositionen Svetlana Tichanovskaja. De aktuella ärenden som tas upp gäller bland annat Ryssland, Jemen, fredsprocessen i Mellanöstern och relationerna mellan EU och Turkiet.

Utrikesministrarna kommer att diskutera det försämrade läget i Belarus och hur EU bör reagera på detta. Finland är djupt oroat över situationen i landet och stöder en gradvis utvidgning av sanktionerna mot Belarus. Samtidigt understöder Finland det stödpaket som kommissionen utarbetat för Belarus, som kan aktiveras om landets demokratiutveckling framskrider.

Utrikesministrarna ska också diskutera den aktuella situationen i Irak och träffa Iraks utrikesminister Fuad Hussein vid ett informellt lunchmöte. I diskussionen med Hussein tar utrikesministrarna sannolikt upp det irakiska parlamentsvalet i oktober, landets bräckliga säkerhetsläge, den långsamma återuppbyggnaden, det svaga ekonomiska läget och de regionala spänningarna. Finland anser att Iraks stabilitet och demokratiutveckling ligger i hela Europas intresse, och därför bör EU vara en aktiv aktör i landet. EU bör till exempel delta i valobservationen under parlamentsvalet i oktober.

När det gäller Latinamerika betonar Finland vikten av solidaritet i kampen mot coronapandemin. Pandemin har drabbat regionen hårt och det är bland annat angeläget att leverera coronavaccin till regionens länder. Det är viktigt att de mänskliga rättigheterna, rättsstaten, demokratin, god förvaltning och jämställdheten betonas i samarbetet med länderna i regionen.  

Under aktuella ärenden diskuterar utrikesministrarna bland annat Ryssland, relationerna mellan EU och Turkiet, Jemen och hur fredsprocessen i Mellanöstern framskrider. 

Ytterligare information:
Turo Mattila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 613
Anna-Mari Wong Hämäläinen, ställföreträdare för Europakorrespondenten, tfn +358 295 350 498