EU:s utrikesråd diskuterar Rysslands attack mot Ukraina, läget i Mellanöstern och Sudan

EU-ländernas utrikesministrar sammanträder i Luxemburg den 22 april. Utrikesminister Elina Valtonen representerar Finland vid mötet.

I det gemensamma mötet för EU-ländernas utrikes- och försvarsministrar diskuteras Rysslands attack mot Ukraina. Vid mötet behandlas EU:s militära stöd för Ukraina, säkerhetsåtaganden och utveckling av försvarsindustrin.

”Det är ytterst viktigt för oss att stödja Ukraina. Finland har ingått säkerhetsåtaganden med Ukraina och vi kommer att fortsätta vårt aktiva stöd enligt dem. Finlands bilaterala militära stöd har redan ökat till två miljarder euro”, konstaterar utrikesminister Valtonen.

Vad gäller läget i Mellanöstern kommer utrikesministrarna att diskutera den ytterligare tillspetsade situationen i regionen, EU:s roll, det humanitära läget i Gaza, tillgången till humanitärt bistånd och återupplivandet av den politiska fredsprocessen.

”I Mellanöstern finns ett behov av att avhjälpa de spänningar som ökat på ett farligt sätt. Situationen är verkligen oroväckande. Vi hoppas att båda parter avstår från åtgärder som kan tillspetsa situationen. När det gäller Gaza vill vi se ett omedelbart humanitärt eldupphör, att hjälpen når fram och att gisslan omedelbart friges”, konstaterar utrikesminister Valtonen.

I fråga om Sudan behandlas det försvagade humanitära läget till följd av konflikten som redan pågått i ett år, det allvarliga hot konflikten orsakat för den regionala stabiliteten samt EU:s åtgärder för att stödja insatser för vapenvila och fredsmedling.

Minister Valtonen deltar dessutom i samband med rådet i säkerhets- och samarbetsforumet på hög nivå tillsammans med länderna i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC).

Mer information

  • Laila Clyne, diplomatisk rådgivare, utrikesministerns kabinett, tfn 0295 350 492
  • Lauri Hirvonen, europakorrespondent, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 0295 350 063
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.