EU:s roll i världen – dealar eller regelbaserad styrning inom säkerhetspolitiken?

EU:s roll i världen – dealar eller regelbaserad styrning inom säkerhetspolitiken?

Europaforum Åbo för samman inflytelserika finländare och vanliga medborgare för att diskutera Finlands roll i Europa och Europeiska unionen. Utrikesministeriet och Utrikespolitiska institutet ordnar ett diskussionsmöte i samband med forumet fredagen den 31 augusti.

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa och världen har försämrats. Det är inte bara nya konflikter som orsakar mer instabilitet, utan också tillspetsade gamla tvister och den skärpta konkurrensen mellan stormakter. Styrkepolitikens frammarsch är en utmaning för Europeiska unionen som säkerhetspolitisk aktör. Vilken betydelse har det regelbaserade internationella systemet i dagens ”värld av dealar”? Vilken roll har EU och vilken roll borde den ha på ett internationellt plan och när det gäller att lösa aktuella globala frågor och konflikter?

Dessa teman behandlas vid ett diskussionsmöte som utrikesministeriets Europainformation och Utrikespolitiska institutet ordnar på Åbo Svenska Teater (Eriksgatan 13, Åbo) fredagen den 31 augusti kl. 17–18.30.

Utrikesministeriets statssekreterare Matti Anttonen inleder tillställningen. Huvudtalare är Alexander Stubb, som är vice generaldirektör för Europeiska investeringsbanken. I paneldiskussionen deltar också Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki och Utrikespolitiska institutets programchef Juha Jokela. Diskussionsledare är redaktören Kirsi Heikel.

Diskussionsmötet är en del av Europaforum Åbo, som är ett omfattande diskussionsforum om temat EU. Europaforum ordnas den 30 augusti –1 september och är öppet för allmänheten. Evenemanget ordnas nu för första gången, men framöver ska det inleda den politiska och ekonomiska diskussionen i Finland varje höst.

Det är gratis inträde till evenemanget. Diskussionen sänds också direkt på webben: https://youtu.be/NbOLxN2xnEU

Ytterligare information: Johanna Kaprio, informatör, enheten för Europa- och närområdeskommunikation, tfn 050 350 4942, och eurooppatiedotus@formin.fi

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.