EU:s utvecklingsministrar diskuterar sätt som ska hjälpa att uppnå målen för hållbar utveckling snabbare

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio ska delta i ett informellt möte mellan EU:s utvecklingsministrar i Cádiz i Spanien den 4 - 5 september.

Minister Tavio tittar på kameran och ler.
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio

Ministrarna ska tillsammans med FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, som leder arbetet med att genomföra FN:s agenda för hållbar utveckling, diskutera hur EU och FN tillsammans ska kunna påskynda uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Handlingsprogrammet för hållbar utveckling antogs av FN:s generalsamling 2015. Programmet har kommit halvvägs, men man ligger långt efter i tidsschemat med flera av målen, det vill säga år 2030. Diskussionen kommer att fortsätta vid FN:s toppmöte om målen för hållbar utveckling i New York den 18–19 september.

Ministrarna ska också diskutera hur den mänskliga utvecklingen bäst kan beaktas som ett led i arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling och i EU:s egna globala partnerskap. Finland deltar bland annat i EU:s utbildningsinitiativ i Afrika och har arbetat för att jämställdheten ska beaktas till exempel i digitaliseringsarbetet.

Utvecklingsministrarna fortsätter också diskussionen som de fört på de tidigare mötena om reformen av det globala systemet för utvecklingsfinansiering. Målet är att ändra systemet så att det bättre svarar på de nuvarande utmaningarna, såsom klimatförändringar och ojämlikhet, vid sidan av fattigdomsminskningen.

”För att vi ska kunna täcka underskottet i den globala utvecklingsfinansieringen måste dagens resurser användas på ett effektivare sätt. För Finland är det viktigt att från den privata sektorn och partnerländernas egna inkomstkällor samlas in mer finansiering till exempel genom att stärka beskattningen”, säger minister Tavio.

På mötesagendan står också läget i Niger, EU-stödet för reformer och återuppbyggnad i Ukraina och det kommande Global Gateway forum som samlar EU:s stats- och regeringschefer till Bryssel i oktober.

I samband med mötet träffar minister Tavio också företrädare för Europeiska kommissionen och andra medlemsländer.

Ytterligare information

  • Mikko Autti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034
  • Titta Maja-Luoto, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 017
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi