EU:s utvecklingsministrar diskuterar samarbetet med medelinkomstländer och mänsklig utveckling

EU:s utvecklingsministrar diskuterar samarbetet med medelinkomstländer och mänsklig utveckling

Vid sitt möte den 14 juni diskuterar EU:s utvecklingsministrar samarbetet med medelinkomstländer och mänsklig utveckling. På förslag av Finland får utvecklingsministrarna också ta del av en rapport om främjandet av skolmåltider i partnerländerna. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari företräder Finland vid den informella videokonferensen.

EU har för avsikt att övergå till nya samarbetsformer med de partnerländer som blivit medelinkomstländer och så småningom överge det traditionella utvecklingssamarbetet. Det nya finansieringsinstrumentet för yttre förbindelser Global Europe möjliggör ett mångsidigare samarbete.

”Finland framhåller att vi i förhållande till medelinkomstländerna i större grad bör utnyttja möjligheterna i investeringar, handelspolitik och främjandet av god förvaltning. Partnerländernas egen beskattningsförmåga måste stärkas för att de ska kunna stärka statens ekonomiska bas och producera bättre offentliga tjänster för alla”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Utvecklingsministrarna för också en ingående diskussion om mänsklig utveckling där de tar upp satsningarna på utbildning, hälsovårdssystem och distributionen av coronavaccin till partnerländerna. Avsikten är att skapa en överblick inför de kommande toppmötena om utbildning.

”Stödet till utbildningen bör riktas särskilt till delaktighet för flickor och personer med funktionsnedsättning, bättre läranderesultat, lärarutbildning och digitala lösningar som är tillgängliga för alla. När det gäller solidariteten i fördelningen av coronavaccin spelar EU:s mekanism för distribution av vaccin en viktig roll”, säger minister Skinnari. 

Finland har framfört en önskan om att utrikesministrarna ska diskutera främjandet av skolmåltider i EU:s utvecklingssamarbete. Finland anser att fler EU-medlemsstater bör ansluta sig till den internationella koalitionen för skolmat som bildats tillsammans med WFP. I mars 2021 blev minister Skinnari skolmatssändebud för FN:s Livsmedelsprogram (WFP). 

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 040 752 1770

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.