EU:s handelsministrar sammanträder i Bryssel under minister Skinnaris ledning

EU:s handelsministrar sammanträder i Bryssel under minister Skinnaris ledning

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari leder ordet då EU:s handelsministrar sammanträder i rådet den 21 november i Bryssel. Handelsministrarna ska diskutera WTO, handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna samt en rapport om genomförandet av EU:s handelsavtal.

Det har inte skett någon avgörande förändring vad gäller Världshandelsorganisationen WTO:s läge. WTO-systemet för tvistlösning lamslås i december, vilket bryter ned det multilateralt handelssystemet. Utsikterna för WTO:s ministerkonferens i juni nästa år är inte särskilt lovande. Minister Ville Skinnari anser att det är viktigt att handelsministrarnas möte förmedlar ett starkt stöd för det multilaterala handelssystemet och tvistlösningen.

Handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna präglas av spänningar. Minister Skinnari hoppas fortsättningsvis att Förenta staterna inte ska införa biltullar eller andra restriktioner gällande importen från EU. Han anser att det är beklagligt att osäkerheten om eventuella åtgärder fortsätter.

”Det är uppenbart att den europeiska bilindustrin inte hotar Förenta staternas ekonomi, för att inte tala om den nationella säkerheten. Det transatlantiska samarbetet ligger i båda parters intresse. Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta att utveckla våra handelsförbindelser. EU:s förslag om ett avtal om bedömning av överensstämmelse är ett konkret steg mot fördjupade relationer”, säger minister Skinnari.

Under sitt EU-ordförandeskap har Finland framhållit vikten av att frihandelsavtalen genomförs effektivt, och handelskommissionär Cecilia Malmström presenterar en årsrapport om detta. Enligt minister Skinnari är det ytterst viktigt att företagen och konsumenterna i EU kan utnyttja handelsavtalen på bästa möjliga sätt.

Under övriga frågor kommer kommissionen att presentera en Eurobarometerundersökning om internationell handel, som publiceras dagen före mötet.

Under lunchen kommer ministrarna att diskutera EU:s handelsförbindelser med Kina. Dessutom kommer handelskommissionär Malmström förmodligen att ge en rapport om förhandlingsläget gällande EU:s frihandelsavtal.

Ytterligare information: Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387 och Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn +358 50 336 3856

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.