EU förbjuder export av obemannade luftfartyg och luftfartygskomponenter till Iran

EU har beslutat om ett nytt sanktionssystem mot Iran som förbjuder utförsel av obemannade luftfartyg och luftfartygskomponenter från EU-länderna till Iran. Det nya systemet är ett komplement till de gällande sanktionerna mot Ryssland och Iran.

Iran har hjälpt Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Ryssland har använt iranska obemannade luftfartyg i attackerna mot civilbefolkningen och den civila infrastrukturen i Ukraina.

Det nya sanktionssystemet kompletterar EU:s gällande sanktionssystem mot Ryssland och Iran. Ett ytterligare mål med det nya systemet är att stoppa försöken att kringgå EU:s sanktioner mot Ryssland.

Syftet med det nya sanktionssystemet är att förbjuda införsel av obemannade luftfartyg och de komponenter som används för att tillverka luftfartygen till Iran. Förbudet gäller också tjänster och finansiering som hänför sig till detta. Den nationella myndigheten som i Finland är utrikesministeriet kan bevilja undantag från detta förbud ifall kraven på undantag uppfylls till exempel på medicinska eller humanitära grunder.  I sanktionssystemet ingår också ett humanitärt undantag för förtecknade aktörer. 

I systemet finns därtill sanktioner mot enskilda personer som består av förbud att resa in i eller transitera genom EU:s territorium samt sanktioner mot enskilda personer och enheter som gäller frysning av tillgångar och medel. Det är också förbjudet att direkt eller indirekt ställa medel eller tillgångar till de sanktionslistade personernas och enheternas förfogande.

Rådets beslut (GUSP) 2023/1532(Länk till en annan webbplats.)

Rådets förordning (EU) 2023/1529(Länk till en annan webbplats.)

Mer information

  • Mikael Ruotsi, enheten för folkrätt, utrikesministeriet, tfn 0295 350 826

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.