EU:s handelsministrar diskuterar riktningen för handelspolitiken, WTO och relationerna till Förenta staterna

EU:s handelsministrar diskuterar riktningen för handelspolitiken, WTO och relationerna till Förenta staterna

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i ett möte mellan EU:s handelsministrar i rådet den 20 maj 2021 Bryssel.

På agendan står EU:s handelspolitiska strategi för de kommande åren, framtiden för Världshandelsorganisationen WTO och handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna. I samband med mötet har ministrarna också möjlighet till informella diskussioner med både WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala och Förenta staternas handelsrepresentant Katherine Tai.

Diskussionen om EU:s handelspolitiska riktlinjer har förts utifrån ett meddelande som kommissionen publicerade i februari. Minister Ville Skinnari anser att det i en föränderlig värld behövs en ny handelsstrategi som kan svara på de globala utmaningarna. Han önskar att handelsministrarna uttrycker ett gemensamt budskap om att EU främjar öppenhet samtidigt som unionen också är beredd att ingripa i orättvis praxis inom den internationella handeln. 

Också diskussionen om reformen av WTO fortsätter. Enligt Skinnari är det viktigt att reformarbetet framskrider och att det multilaterala handelssystemet stärks genom ministermötets beslut i slutet av året. ”Finlands och EU:s budskap till WTO:s generaldirektör är att det måste ställas ambitiösa men samtidigt realistiska mål för mötet”, säger ministern. 

Minister Skinnari ser många möjligheter i de transatlantiska handelsförbindelserna och hoppas att tyngdpunkten i fortsättningen ska ligga mer på gemensamma intressen än på skillnaderna mellan områdena. ”Samarbete mellan EU och Förenta staterna behövs också för att svara på globala utmaningar, och förhoppningsvis kan vi snart att diskutera denna fråga närmare”, konstaterar Skinnari. Han säger också att videosamtalet med handelsrepresentant Tai är ett bra tillfälle att höra mer om den amerikanska förvaltningens syn på saken.  

Ytterligare information:

Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387 och Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn +358 50 336 3856.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.