Elna Nykänen Andersson ny pressattaché i Stockholm

Elna Nykänen Andersson ny pressattaché i Stockholm

Utrikesministeriet har utnämnt Elna Nykänen Andersson till pressattaché vid Finlands ambassad i Stockholm. Befattningen är treårig och Nykänen Andersson börjar arbeta den 4 mars 2019. Nykänen Andersson arbetar för närvarande för contentbyrån OTW.

Bild: Erik Lefvander

Elna Nykänen Andersson har lång erfarenhet som journalist och producent bland annat vid Sveriges Television och som Sverigekorrespondent för tidskriften Monocle. Tack vare sin mångsidiga arbetserfarenhet inom kommunikation och marknadsföring har hon också goda kontakter till svenska medier och företag och till finländska aktörer i Sverige, och därmed verktygen för att arbeta med Finlandsbilden i Sverige.

Pressattachéns uppgift är att främja Finlands synlighet och inflytande i Sverige och att föra fram Finlands starka sidor. I arbetet ingår också att utveckla samarbetet mellan finländska och svenska aktörer inom kultur, näringsliv och det civila samhället. Pressattachén deltar i Team Finland-verksamheten och samarbetar med Business Finland, finsk-svenska handelskammaren och Finlandsinstitutet.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef, utrikesministeriets kommunikationsavdelning, tfn 050 4010 380

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.