Elisa Tarkiainen och Eemil Nuuttila blir utrikesminister Valtonens specialmedarbetare

Utrikesminister Elina Valtonen har utsett Elisa Tarkiainen och Eemil Nuuttila till sina specialmedarbetare.

Elisa Tarkiainen ansvarar vid ministerns stab för horisontella politiska frågor och säkerhetsfrågor samt ärenden som gäller Europa, Amerika och Asien. Dessutom ansvarar Tarkiainen för protokollfrågor samt administrativa och ekonomiska frågor. Tarkiainen bistår också ministern i större utsträckning i frågor som gäller inrikespolitiken.

Elisa Tarkiainen övergår till utrikesministeriet från Helsingfors stad, där hon arbetat som politisk specialmedarbetare för den biträdande borgmästaren. Tidigare har Tarkiainen arbetat som specialmedarbetare för partiledningen vid Samlingspartiets partikansli och som finansministerns specialmedarbetare i Sipiläs regering. Då ansvarade hon för EU-ärenden och internationella finansiella ärenden. Tarkiainen är politices magister från Helsingfors universitet och Bachelor of Arts (Hons.) från  University of Hull i Storbritannien.  

Eemil Nuuttila ansvarar vid ministerns stab för ärenden som gäller Afrika och Mellanöstern samt för rättsliga och konsulära tjänster. Nuuttila ansvarar också för ministerns kommunikation och medierelationer. Dessutom följer Nuuttila upp ärenden som gäller handelspolitik och utvecklingssamarbete. Nuuttila övergår till utrikesministeriet från Samlingspartiets riksdagsgrupp, där han som finanspolitisk expert har arbetat särskilt med näringspolitik och beskattning.

Lauri Tierala är utrikesminister Valtonens statssekreterare. Han är också försvarsminister Antti Häkkänens statssekreterare.

Johanna Lukkarila, Laila Clyne och Sampo Saarinen fortsätter som diplomatiska rådgivare vid utrikesministerns kabinett. De diplomatiska rådgivarna hör till utrikesministeriets tjänstepersonal.

Mer information

  • Elisa Tarkiainen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 351 029

  • Eemil Nuuttila, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 351 066