Förutsättningar saknas för nya tillstånd för vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten

Förutsättningar saknas för nya tillstånd för vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten

Regeringen har behandlat vapenexporten och konstaterat att det under rådande omständigheter inte finns förutsättningar för nya tillstånd för vapenexport till Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten. I denna bedömning väger i synnerhet det akuta humanitära läget i Jemen tungt.

Finlands vapenexport grundar sig på omsorgsfull avvägning i varje enskilt fall. Finland följer EU:s kriterier för vapenexport som särskilt beaktar skyddet av de mänskliga rättigheterna och den regionala freden, säkerheten och stabiliteten.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.