Nederländernas utrikesminister Stephanus Blok till Helsingfors

Nederländernas utrikesminister Stephanus Blok till Helsingfors

Nederländernas utrikesminister Stephanus Blok besöker Helsingfors och har ett enskilt möte med utrikesminister Timo Soini tisdagen den 28 augusti.

Ministrarnas ska diskutera ländernas bilaterala relation, brexit, EU:s framtid och frågor som rör EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. De kommer också att ta upp de transatlantiska relationerna, Nato och Ryssland.

Relationen mellan Nederländerna och Finland är utmärkt och samarbetet på olika områden intensivt. Relationen präglas av att länderna ofta är eniga i frågor som rör EU och det internationella samarbetet. Nederländernas utrikesminister besökte Finland senast 2013.

Under sitt besök kommer utrikesminister Blok att hålla ett tal under ambassadörsmötet i som hålls i riksdagen den 28 augusti. I minister Bloks program ingår också ett besök i Europeiska kompetenscentret för motverkandet av hybridhot i Helsingfors. 

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och ambassadråd Juha Parikka, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn +358 50 340 4356.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.