angle-left Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi määritti suuntaviivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutukseen

Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi määritti suuntaviivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutukseen

Tiedote 175/2015
16.7.2015

Etiopian Addis Abebassa 16. heinäkuuta päättynyt kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi sai aikaan sopimuksen, joka antaa pohjan uusien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimintaohjelman toteutukselle. Sopimus sisältää sekä periaatteita että käytännön toimia.

Addis Abeban sopimus hyväksyttiin kokouksen päätteeksi. Neuvottelut kestävän kehityksen tavoitteista päättyvät syyskuussa YK:n huippukokoukseen New Yorkissa. Kuva: Lasse Keisalo
Addis Abeban sopimus hyväksyttiin kokouksen päätteeksi. Neuvottelut kestävän kehityksen tavoitteista päättyvät syyskuussa YK:n huippukokoukseen New Yorkissa. Kuva: Lasse Keisalo

Kokoukseen osallistuneet 193 valtiota sitoutuvat tekemään politiikkamuutoksia, joilla mahdollistetaan rahoituksen ohjaamista kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Lähtökohtana on eri rahoituskanavien, niin kansallisten kuin kansainvälisten, yksityisten ja julkisten rahavirtojen sekä muiden keinojen parempi hyödyntäminen. Niihin lukeutuvat esimerkiksi verotulot, siirtolaisten lähettämät rahavirrat ja kauppa sekä tieteen ja teknologian keinot. Julkisella kehitysrahoituksella on edelleen tärkeä tehtävä erityisesti köyhimmissä maissa. Keskeistä on myös hyvän hallinnon ja vastuullisuuden lisääminen. Sopimuksessa painotetaan esimerkiksi ihmisoikeuksien huomioimista yksityisen sektorin vastuullisessa toiminnassa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon, naisten ja tyttöjen aseman vahvistamista.

Käytännön toimista keskeisimpiä ovat sitoutuminen verotuksen kehittämiseen, korruption vastaisiin toimiin ja laittomien rahavirtojen hillitsemiseen sekä päätös uuden teknologiansiirtoa helpottavan mekanismin perustamisesta. YK:n verokomiteaa vahvistetaan muun muassa lisäämällä kokouksia ja tekemällä muutoksia asiantuntijoiden valintaprosessiin.

"Olen todella ylpeä ja iloinen tästä sopimuksesta. Yhteinen sitoutuminen kaikkein köyhimpien maiden tukemiseen sekä yksityisten sijoitusten ja verotuksen kehittämiseen antavat hyvän pohjan kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanolle", sanoo kokoukseen osallistunut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka.

Suomi liittyi konferenssissa myös kehitysmaiden verotuskykyä parantavaan kansainväliseen aloitteeseen. Lisäksi Suomi painotti naisten ja tyttöjen aseman ja sukupuolten välisen tasa-arvon merkitystä.

"Vain ne maat, jotka hyödyntävät kaiken osaamisen, pysyvät kilpailukykyisenä ja kasvavat. Siksi tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, taloudelliseen ja poliittiseen toimintaan. Mikään maa ei pysty saavuttamaan täyttä potentiaaliaan ilman naisia", painotti ministeri Toivakka Suomen virallisessa puheenvuorossa.

Konferenssiin osallistui neljän päivän aikana yli 7000 hallitusten, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa. Valmistelutyötä pohjusti YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitea, jonka rinnakkaispuheenjohtajana Suomi toimi. 

Seuraava niin sanotun kehityksen supervuoden etappi on YK:n huippukokous New Yorkissa 25.–27. syyskuuta. Tuolloin on määrä päättää vuoteen 2030 asti ulottuvista kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Addis Abeban sopimus kattaa laajalti tavoitteiden toimeenpanoon tarvittavan rahoituksen ja muut toimeenpanon keinot.  Post 2015 -nimellä tunnettu toimintaohjelma ja -tavoitteet ovat jatkoa tänä vuonna päättyville YK:n vuosituhattavoitteille, jotka ovat ohjanneet kansainvälistä kehityspolitiikkaa viimeiset 15 vuotta.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Pekka Hukka, p. 0295 351747, pekka.hukka@formin.fi, ministeri Toivakan erityisavustaja Pasi Rajala p. 0400 464393, pasi.rajala@formin.fi

Outcome document of the Third International Conference on Financing for Development: Addis Ababa Action Agenda (englanniksi)

Addis Abeban konferenssin logo