Personalplaneringsenheten

Till enhetens uppgifter hör

 • personalplanering och fördelning av personalresurserna'
 • inrättande och indragning av tjänster samt andra tjänstearrangemang
 • anställningar, tjänsteutnämningar, ingående av arbetsavtal, förordnande till uppgift och personalflyttningar
 • tjänstledigheter, alterneringsledigheter och anställningsförhållandens upphörande
 • titlar och tjänstetitlar som används inom utrikesrepresentationen
 • personalförvaltningens datasystem och lönesystem
 • tjänste- och anställningsvillkor, ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen och ärenden som hör till förhandlingsmyndigheten inom förvaltningsområdet
 • lagberedning som gäller enhetens uppgifter samt andra rättsliga ärenden
 • allmän förvaltning och utvecklande av förvaltningen
 • samordningsuppgifter som gäller beskickningsnätverket samt honorärkonsulära ärenden
 • andra ärenden som gäller personalförvaltningen och den allmänna förvaltningen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet.

Fax

 • +358 9 160 554 27

E-mail

 • hal-11@formin.fi

Postaddress

Personalplaneringsenheten
PB 455
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 A
KAA6
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392510
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Jyri Järviaho
Jyri Järviaho
Personalplaneringschef
 • +358 295 351 449
 • +358 9 160 554 10
Sonja Sirviö
Säsongarbetare
 • +358 295 350 181

Rekrytering

E-mail

 • halkurekry@formin.fi
 • kavakurekry@formin.fi
 • kesatyo.um@formin.fi
Kati Elovaara
 • +358 295 351 846
Elina Karlsson
Personalplanerare
administrativ karriär (UM)
 • +358 295 351 456
Susanna Kytösaho
Personalplanerare
 • +358 295 351 418
Markus Teir
Personalplanerare
 • +358 295 350 194
Riku Warjovaara
Personalplanerare
rekryteringar och förflyttningar i diplomatkarriären
 • +358 295 350 737
Anne Hakkarainen
Ansvarig tjänsteman
assistans vid föredragningsärenden gällande ambassadörstillsättningar
 • +358 295 350 688
Pirjo Schwalenstöcker
Administrationsansvarig
honorärkonsulära ärenden och praktikantärenden samt arbetsavtalsförhållanden
 • +358 295 350 729
Suvi-Marja Sallinen
Administrationsansvarig
personaluppgiftssystemet samt assistering vid beslutsberedning (administrativ karriär)
 • +358 295 350 728

Anställningsvillkor och -juridik

Eeva Winter
Jurist
 • +358 295 350 739
Timo Saarinen
Jurist
 • +358 295 350 724

Lönesystemet UPJ

Irma Saastamoinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 725
Marja-Liisa Sacklén
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 726

UM matrikel

Merja Sundberg
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
Tiina Nelin
Ansvarig tjänsteman
 • Tiina.Nelin@formin.fi
 • +358 295 351 745

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.