Palvelut kansainväliselle medialle

Ulkoministeriön viestintäosasto vastaa yhteydenpidosta ja verkostoitumisesta ulkomaisen median kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Viestintäosaston yksiköt järjestävät vuosittain kymmeniä toimittajavierailuja, jotka painottuvat Suomelle keskeisiin teemoihin.

Viestintäosasto avustaa valtiovierailujen yhteydessä mediajärjestelyissä ja toimittajaryhmien ohjelmien suunnittelussa. Myös kulttuuridiplomatiaan liittyviä vierailuja järjestetään säännöllisesti.

Suomen presidentinvaalien ja eduskuntavaalien aikaan ulkoministeriön viestintäosasto vastaa ulkomaisten toimittajien akkreditoinneista ja avustaa toimittajia käytännön järjestelyissä ja yhteydenpidossa suomalaisiin poliittisiin toimijoihin.