Pakotteet maittain

Turkki: pakotteet 

Turkki: pakotteet 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 13.11.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1894 ja asetukseen (EU) 2019/1890 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä luvattomasta poraustoiminnasta Kyproksen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla sekä hiilivetyjen hyödyntämisestä vastuullisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä luvattomasta poraustoiminnasta Kyproksen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla sekä hiilivetyjen hyödyntämisestä vastuullisten henkilöiden matkustusrajoitteet