Pakotteet maittain

Moldova: pakotteet

Moldova: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 25.10.2019 voimaan tulleella päätöksellä jatketaan Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavat toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/573/YUTP.

Päätös

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Voimassa olevat pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/573/YUTP myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Matkustusrajoitteet

  • Moldovan tasavallan Transnistrian alueen latinalaista kirjaimistoa käyttäviin moldovalaisiin kouluihin kohdistetun pelottelu- ja sulkemiskampanjan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastuulliset henkilöt (luettelo on tällä hetkellä tyhjä)